Obora bílých jelenů

 

Poozorování bílých jelenů v přírodním prostředí spojené s výkladem o historii chovu v ČR. Jeleni se volně pohybují po výběhu a při krmení je uvidíte na vzdálenost cca 15m.V  areálu jsou  i daňci, mufloni, černá zvěř, Součástí výukového programu je lukostřelecké vystoupení s výkladem o použití luků v historii a dnes.Po přednášce se děti zúčastní lukostřelby a dále bude následovat ukázka letu a výcviku dravců a sov. Z bezprostřední blízkosti uvidíte v letu např. sovu pálenou, výra, poštolku, orla stepního, orla mořského, supa afrického, orla bělohlavého, krkavce a další.

  Možnost rozšířit o návštěvu zámku Žleby

 Období: květen–září, Cena: 560 Kč

Máte zájem o výlet?