Výroba dřevěných hraček Detoa  + Harrachov

Cestu nejznámější české pohádkové postavičky KRTEČKA od sušárny dřeva po Krtečkovu porodnici, projdete v Jiřetíně pod Bukovou. Následuje kreativní dílnička a po krátkém přejezdu prohlídka sklárny Harrachov spojená s výhodným nakupováním a projížďka vláčkem k Mumlavským vodopádům. Možnost oběda + 130,- /žák

Období: květen–říjen,  Cena: 800 Kč

Máte zájem o výlet?