Mamuti na Točníku

Každoroční pravěké dni pořádané oddílem experimentální archeologie Neolit, kde se dětem předvádí činnost a blíže se seznamují s experimentální archeologií. Na třech nádvořích hradu Točníku jsou postaveny zubříky (pravěké stany), ve kterých jsou stanoviště jednotlivých experimentálních „tlup“, kde je dětem podán výklad o jednotlivých experimentech a některé z nich si mohou i sami vyzkoušet.

Období: duben 2024,  Cena: 540 Kč

 

Máte zájem o výlet?