Jak slavili Vánoce horníci

Předvádění vánočních zvyků a obyčejů, výroba vánočních ozdob a vánočních pokrmů v hornickém domku, ukázky historických řemesel a rukodělných prací spjatých s Vánocemi(pečení a zdobení vánočních perníků, paličkování, vyřezávání betlémských postaviček, lití olova). Výlet je zakončen projížďkou důlním vláčkem vánočně vyzdobenou Prokopskou štolou.

Období: prosinec 2024,  Cena: 550 Kč

Máte zájem o výlet?