Karlštejn

Největší a nejnavštěvovanější gotický hrad v Čechách. Založen Karlem IV. v roce 1348 a dokončen po devíti letech stavitelem Matyášem z Arrasu. Sloužil k uložení korunovačních klenotů, státních listin, církevních relikvií a také k odpočinku císaře. Dnešní novogotická podoba pochází z konce 19. století. Hrad je symbolem české státnosti.

Možnost rozšířit o návštěvu muzea voskových figurín.

Období: březen – listopad (mimo pondělí),  Cena: 550 Kč

Máte zájem o výlet?