Konopiště

Oblíbené sídlo arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. Sem postupně shromažďoval své unikátní a obsáhlé sbírky, přijímal zde státnické návštěvy a pořádal velké hony.

Období: duben–listopad (mimo po),  Cena: 550 Kč



Máte zájem o výlet?