Naučné programy na zámku Loučeň

Nabídka výukových balíčků na míru projektovým osnovám ministerstva školství. Za branami barokního zámku Loučeň čeká na Vaše žáky nezapomenutelný den plný poznání a praktických zkušeností. Nabídka celkem šesti výukových programů je koncipována v duchu Komenského hesla „škola hrou“. Programy jsou přizpůsobeny věku účastníků (stejné téma je připraveno v různých stupních náročnosti, v souladu s učivem konkrétních ročníkových úrovní) a jejich charakter respektuje schopnosti a již nabyté znalosti dětí.

Projekt 1: Mít tak hostinu na zámku

V historických komnatách zámku Loučeň se děti setkají s komorníkem pana knížete, který je seznámí se zámeckým prostředím, denním režimem na zámeckém dvoře a vede je ke konfrontaci základních aspektů života v minulosti a současnosti.

Projekt 2: Když ještě světem nekřižovaly e-maily

Žák získá v příznačném prostředí zámku, patřícího kdysi šlechtickému rodu provozujícímu po Evropě poštovní služby, představu o časovém vývoji pošty od počátků až do současnosti, prakticky se seznámí se základy písemné komunikace mezi lidmi. Průvodcem je mu poštmistr.

Projekt 3: Stromy vyprávějí

Děti vlastním pozorováním poznávají znaky stromů, porovnávají je a své poznatky zapisují do záznamových tabulek a dále s nimi pracují. Společně s panem nadlesním určují rozdíly mezi přirozeným a umělým ekosystémem, učí se, jak pomoci zabránit ztrátě rovnováhy v přírodě.

Projekt 4: Minotaurus a ti druzí

Děti poznávají a konfrontují vlastní život s životem dětí na zámeckém dvoře. Vnímají důležitost pohádek, bájí a pověstí napříč staletími. Zámecká knihovnice vede děti od základního literárního pojmu „pohádka“ k tvořivé práci s textem a ilustrací.

Projekt 5: S knížetem kolem světa

Zeměpisná výprava do dalekých zemí po stopách knížete s nejdelším zdržením v Africe na lovu lvů.

Projekt 6: Z pohádky do pohádky

Projekt připravený pro menší děti. Ve společnosti princezny coby učitelky dětí se malí školáci či předškoláci podívají do světa nejznámějších českých pohádek, posvítí si na tradiční souboj dobra se zlem a budou tříbit vlastní fantazii nad ilustracemi, které jsou důležitou součástí poselství dětských knih.

Období: duben – říjen, Cena: 570  Kč

Máte zájem o výlet?