Ekocentrum Čapí hnízdo

Pod vedením lektora se žáci seznámí s různými druhy zvířat volně žijících na našem území a stupněm jejich ohrožení. Seznámí se s okolní krajinou a tím, jak jí člověk ovlivňuje a přetváří. Na tomto výletě děti poznají i hospodářská zvířata a dozvědí se o jejich historii a využití pro člověka.

 Možnost objednat výukový program +50 Kč/dítě (Život na farmě, Včely a včelaření, Život řeky a potoků, Vládci nebes, Koně, Tradiční a moderní hospodářská zvířata).

Období: duben–říjen, Cena: 570 Kč

Máte zájem o výlet?